Hotele Malore

Hotele Malore ne Albania

Kjo kategori përfshin hotele të cilat gjenden ne vende të larta ose zona malore. Numri i këtyre hoteleve ne Shqipëri është mjaft i kufizuar për momentin pasi të tilla janë edhe investimet ne turizmin malor. Ato qe ekzistojnë janë të përshtatshëm për njerëz të cilëve ju pëlqen natyra dhe ajri i pastër. Janë tepër të përshtatshëm për aktivitete të tilla si ecje malore, shëtitje ne natyre si dhe eksplorimin e florës dhe faunës.

Dardha

hotel stars
Shkëlqyeshëm, 4.7/5.0

Dardhe, Korce, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Bujtina Kole Gjoni

hotel stars
Shkëlqyeshëm, 4.5/5.0

Rrogam, Valbone, Tropoje, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Berishta Guest House

hotel stars
Shkëlqyeshëm, 4.2/5.0

Qender, Theth, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Vila Germenji Jorgo

hotel stars
Shkëlqyeshëm, 4.1/5.0

Rr. Nacionale Erseke - Leskovik, Km 21, Germenj, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Natyral Razma Resort

hotel stars
Shumë mirë, 4.0/5.0

Razem, Shkoder, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Akademia

hotel stars
Mirë, 2.9/5.0

Voskopoje, Korce, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Kodra e Geshtenjave

hotel stars
S'ka Vlerësime

Tropoje , Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Guesthouse Lord Bajron

hotel stars
S'ka Vlerësime

Majkosh, Tepelenë, 6301 Tepelenë, Shqipëri

  Kërkon konfirmim

Hotel Alpini

hotel stars
S'ka Vlerësime

Rruga Lepushe, 1000 Lëpushë, Shqipëri

  Kërkon konfirmim

Logu i Harushave

hotel stars
S'ka Vlerësime

Rruga Fushe, 4009 Theth, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Tradita

hotel stars
S'ka Vlerësime

Rruga Azem Hajdari, Valbone

  Kërkon konfirmim

Guesthouse Peraj

hotel stars
S'ka Vlerësime

Qendra e Vermoshit , 3042 Vermosh, Shqipëri

  Kërkon konfirmim

Royal

hotel stars
S'ka Vlerësime

Voskopoje, Korce, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Marub

hotel stars
S'ka Vlerësime

Katund i vjeter, Rubik, Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Krojet e Rogamit

hotel stars
C'ka, 1.6/5.0

Krojet e Rogamit, Valbone, Tropoje, Shqiperi

  Kërkon konfirmim