Hotele Malore

Hotele Malore ne Albania

Kjo kategori përfshin hotele të cilat gjenden ne vende të larta ose zona malore. Numri i këtyre hoteleve ne Shqipëri është mjaft i kufizuar për momentin pasi të tilla janë edhe investimet ne turizmin malor. Ato qe ekzistojnë janë të përshtatshëm për njerëz të cilëve ju pëlqen natyra dhe ajri i pastër. Janë tepër të përshtatshëm për aktivitete të tilla si ecje malore, shëtitje ne natyre si dhe eksplorimin e florës dhe faunës.

Kodra e Geshtenjave

hotel stars
S'ka Vlerësime

Tropoje , Shqiperi

  Kërkon konfirmim

Tradita

hotel stars
S'ka Vlerësime

Rruga Azem Hajdari, Valbone

  Kërkon konfirmim